Escriure als membres

Escriure als membres del grup

Per accedir a les dades completes del grup s'ha connectar com a membre i anar al menú 1.3.Contacte entre membres.

Fer clic aquí en els noms per escriure'ls un correu.