Catalan English French German Spanish

En els  dos darrers mesos diversos membres del Grup d'Història de la Salut de les Illes Balears han col·laborat en diversos mitjans de comunicació, o s'han expressat a traves de  blocs i  xarxes socials,  per  comprendre millor la crisi de la COVID-19 mitjançant la reflexió històrica.

En aquest article, que s'anirà actualitzant,  recopilarem aquestes contribucions:

 

  • "Confinaments en el passat i en temps de la Covid-19", Diari Ara 27/03/2020, Pere Salas i Joana Pujadas

https://www.arabalears.cat/societat/Confinaments-passat-temps-Covid-19-coronavirus_0_2424957565.html 

  • "Aïllament, cordons sanitaris i quarentenes en temps de la COVID-19",  Pere Salas i Joana Pujadas (hi ha també una versió en castellà)

https://pujadasmora.wordpress.com/reflective-writing/

  • "Combatiendo las pandemias desde hace tiempo", eldiario.es 4/04/20, Joan March i Antón Erkoreka

https://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/coronavirus-salud_6_1013208680.html

 

Per altra part el passat 9 de Febrer va aparèixer un reportatge en el diari Mallorca Zeitung sobre "1820,  l'Any de la pesta" amb participació d'Isabel Moll i Pere Salas.